SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bro Idrottsklubb
En del av livet

Styrelse

Ledamöter

Ordförande:

Johan Segui 

Övriga ledamöter:

Sanna Bellhammar 
Anna Johansson 
Kalle Johansson 
Linda Forsell 

Andreas Örtenblad

Himzo Mihaljevic

Rikard Byström

Susann Carlsson Karami

 

Valberedning

Ordförande:

Vakant

Övriga ledamöter:

Vakant

Vakant

 

Vad gör en styrelse?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Det är Bro IK:s stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ska ha. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.


Det mandat, det vill säga det som styrelsen har rätt att göra och besluta om, regleras i föreningens stadgar. Revisorerna granskar styrelsen så ledamöterna inte fattar beslut som faller utanför ramarna.


Att vara ledamot i Bro IK:s styrelse är givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen.

 

Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter i Bro IK känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har gentemot medlemmar, anställda och ledare.


Vad gör en valberedning?
Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.
De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet.  Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete.

Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna.

Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.